Convenient, anonymous way to gain important information about your intimate health. - Need 2 Know


Uvjeti korištenja usluga i proizvoda marke Need2Know©


Need2Know (dalje u tekstu: N2K©) je laboratorij specijaliziran za obavljanje djelatnosti testiranja na patogene uzročnike spolno prenosivih infekcija (dalje u tekstu: SPI). Testiranje na SPI je laboratorijski postupak koji omogućava detekciju i/ili kvantifikaciju patogena prenosivih putem spolnog kontakta, koji mogu uzrokovati razvoj spolno prenosivih bolesti (dalje u tekstu: SPB).

Nositelj svih prava marke N2K© je trgovačko društvo InovaGen d.o.o (dalje u tekstu: InovaGen).

Pružatelj usluge testiranja zaraze patogenima (dalje u tekstu: Usluge) N2K©-a je InovaGen d.o.o., Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb. Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod registracijskim brojem (MBS) 080927214 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 83135460750. Temeljni kapital tvrtke u iznosu 20,000 kn je uplaćen u cijelosti.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se na sve klijente od 01.02.2018. godine.

 

I) Narudžba Usluga

Prilikom narudžbe Usluga elektroničkim putem najkasnije sljedeći radni dan naručitelj testiranja na SPI (dalje u tekstu: Naručitelj) prima elektroničku potvrdu primitka narudžbe. Potvrda sadrži popis naručenih Usluga, kontakte Naručitelja te upute za plaćanje.

Slanje Kompleta za uzimanje uzorka vrši se najkasnije idući radni dan.

Naručitelj može odabrati opciju slanja Kompleta putem kurirske službe uz dodatne troškove.

N2K© zadržava prava odbiti pružanje Kompleta i usluga, ukloniti ili okončati korisničke račune, izmijeniti sadržaj ili otkazati zahtjev za pružanje usluge.

 

II) Otkazivanje narudžbi

Naručene Usluge Naručitelj može otkazati prije stizanja bioloških uzoraka koji se koriste u daljnjem testiranju (dalje u tekstu: Uzoraka) u laboratorij, a najkasnije u roku od 7 dana od narudžbe, nedvosmislenom izjavom poslanom putem internog sistema N2K© web stranice, u kojoj će navesti svoj Korisnički broj i Pristupni Ključ. N2K© tada Naručitelju vraća iznos uplaćenih sredstava umanjen za iznos troškova slanja Kompleta (ovisi o tipu ostave koji je Naručitelj odabrao) i iznos cijene Kompleta za uzimanje uzorka (35 kn) u roku od 15 radnih dana.

Nakon započinjanja testiranja, Naručitelj može zatražiti prestanak nedvosmislenom izjavom poslanom putem internog N2K© sustava, u kojoj će navesti svoj Korisnički broj i Pristupni Ključ, no povrat uplaćenih sredstava tada više nije moguć.

 

III) Uzorci

N2K© prihvaća Uzorke označene i prikupljene u skladu s uputama za uzimanje uzorka dobivenim u Kompletu.

Na dan primitka Uzorka djelatnici N2K©-a odlučuju o tome hoće li započeti testiranje ili odbiti Uzorak. N2K© će kontaktirati Naručitelja o primitku Uzorka putem internog N2K© sustava. Ako iz dostavljenog Uzorka nije moguće provesti DNA testiranje, N2K© će kontaktirati Naručitelja i zatražiti novo uzimanje i dostavu novog Uzorka. Prvo ponovljeno slanje Kompleta provodi se bez dodatnih troškova za Naručitelja. Ako i naknadno dostavljen Uzorak ne bude upotrebljiv, svako sljedeće slanje Kompleta naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Uvjeti za odbijanje Uzorka uključuju (no nisu ograničeni na):

  1. Nepropisno uzorkovanje (krivi biološki materijal, biološki materijal koji ne može proći potrebnu obradu, nepropisno označen Uzorak, odstupanja od koraka za uzimanje Uzorka u uputama za uzimanje uzorka)
  2. Odstupanja od potrebnih uvjeta transporta (ograničeno vrijeme dostavljanja uzoraka za molekularne analize patogena, loša kvaliteta Uzorka prilikom primitka u laboratorij što uključuje teško oštećenje, razgrađenost i kontaminaciju Uzorka)
  3. Nedovoljna količina biološkog materijala
  4. Neprihvaćeni Uvjeti korištenja od strane Naručitelja

 

Primitkom Uzoraka, oni postaju vlasništvo InovaGena i mogu se koristiti za unutarnju kontrolu kvalitete, u svrhu znanstvenog istraživanja i razvoja novih analitičkih metoda. Takvi uzorci nisu obilježeni imenom.

Ako se nakon provedene analize ne potroši sav uzorak, zaostali uzorci će biti uništeni 7 dana nakon primitka u laboratorij.

 

IV) Rezultati testiranja na patogene

Postupci testiranja provedeni od strane N2K©-a su u skladu s opće prihvaćenim laboratorijskim postupcima, što garantira profesionalnu, brzu i kvalitetnu uslugu.

Testiranje obuhvaća usluge odabrane prilikom narudžbe od strane Naručitelja, kao i analizu uzorka s odabranih tjelesnih područja. Rezultati testiranja dobiveni analizom određenog tipa uzorka ne podrazumijevaju ili ne potvrđuju da su druga tjelesna područja pozitivna ili negativna na oodređeni patogen u usporedbi s testiranim tjelesnim područjem.

Rezultate testiranja N2K© šalje u roku od 10 radnih dana od primitka uzorka u laboratorij. U slučaju odstupanja od navedenog vremena, N2K©obavještava Naručitelja o tome najkasnije zadnji dan uobičajenog roka. Rezultati se šalju Naručitelju u elektroničkom obliku putem internog N2K© sustava.

Rezultati testiranja će biti dostupni Naručitelju isključivo online i Naručitelj je odgovoran za preuzimanje ili printanje ovih rezultata ukoliko Naručitelj želi sačuvati rezultate u fizičkom ili elektronskom primjerku.

Naručivanjem N2K© usluga, Naručitelj prihvaća primiti obavijesti o dostupnosti rezultata elektronskim putem i prihvaća samostalno i privatno se ulogirati na sigurni portal kako bi pristupio rezultatima analize dostavljenih uzoraka.

Ukoliko Naručitelj nije obaviješten o svojim rezultatima, to ne podrazumijeva da su rezultati testiranja negativni, neodređeni ili pozitivni. Naručitelj je odgovoran kontaktirati korisničku službu na info@2knowdiagnostics.com za daljnje upute u slučaju ikakvih pitanja.

Rezultati testiranja i svi vezani materijali uključujući i pisane materijale su isključivo za informativne i edukativne svrhe i nisu zamjena za liječnički pregled, liječenje ili kontrolu. Ovo znači da rezultati dostavljeni od strane N2K©-a nisu klinički validirani. Tehnologija korištena u N2K© laboratoriju je ista tehnologija korištena od strane znanstvene zajednice, no do danas nije našla širu primjenu za kliničko testiranje.

N2K© ne pruža medicinske usluge, dijagnostiku, liječenje ili liječničko savjetovanje. S obzirom na dobivene rezultate testiranja, isključivo je Naručiteljeva odgovornost tražiti savjet, dijagnozu i/ili liječenje od strane kvalificiranog zdravstvenog djelatnika.

 

V) Izjava o povjerljivosti podataka

Rezultati svakog provedenog testiranja su strogo povjerljivi i izdaju se isključivo Naručitelju Usluge. Rezultatima testiranja se može pristupiti jedino korištenjem specifične kombinacije Korisničkog broja i Pristupnog Ključa pruženog Naručitelju. Svaki Naručitelj ima svoj jedinstveni Korisnički broj i Pristupni Ključ.

Naručiteljeva je odgovornost održati povjerljivost svojeg korisničkog računa i Pristupnog Ključa. Svaka aktivnost koja se odvija na Naručiteljevom korisničkom računu je odgovornost Naručitelja.

Sve osobne informacije i osobni podaci prikupljeni putem N2K© internog sustava su povjerljivi.

Više o postupcima privatnosti može se naći na sekciji Politika Privatnosti.

 

VI) Odgovornost

Odgovornost za rizik od gubitka Kompleta i njegovog sadržaja se direktno prenosi na Naručitelja nakon što je komplet dostavljen u poštanski ured od strane N2K©-a.

N2K© nije odgovoran za uspješnost ili pogreške poštanskih usluga. Naručiteljeva je odgovornost pratiti svoju pošiljku. Ako Komplet nije dostavljen kao što je naznačeno, Naručitelj bi trebao kontaktirati info@2knowdiagnostics.com te će novi Komplet biti poslan, s povjerenjem da Naručitelj zaista nije primio svoj komplet.

Odgovornost za uzimanje Uzorka preuzima Naručitelj. To se odnosi i na kvalitetu uzetog uzorka, tj. da je uzorak koji je dostavljen u laboratorij pravilno uzet, označen i poslan na način koji onemogućuje kontaminaciju ili zamjenu.

Naručitelj preuzima odgovornost o točnosti svih podataka u Obrascu za narudžbu Usluge.

Prilikom pružanja osobnih podataka i informacija na N2K© web stranici, Naručitelj je u bilo kojem slučaju odgovoran davati istinite i točne podatke, te da će svaki primljeni Komplet i sadržaj kompleta biti korišteni jedino od strane Naručitelja koji je izvršio narudžbu za svoju osobnu primjenu.

Naručiteljeva je odgovornost razumjeti da N2K© usluge nisu dijagnostičke, te da se stoga ne mogu primijeniti za prevenciju ili liječenje ikakvih stanja ili oboljenja, ili za procjenu Naručiteljeva zdravlja bez provedenog medicinskog pregleda i informacija.

N2K© nije odgovoran za uspješnost ishoda bilo kakvih postupaka, provedenih testova od strane pružatelja zdravstvenih usluga, lijekova, medicinskog pribora ili drugih proizvoda, mišljenja ili drugih informacija spomenutih na našoj web stranici ili povezanih s našim uslugama.

Naručitelj razumije da je svrha N2K© usluga isključivo istraživačke, informativne i edukativne prirode. Informacije pružene od strane N2K©-a se mogu iskoristiti za identifikaciju moguće dijagnoze ili liječenja, no Naručitelj ne smije napraviti ikakve odluke o svojem zdravlju isključivo na osnovu informacija pruženih od strane N2K©-a. Visoko se preporučuje traženje savjeta doktora ili drugih zdravstvenih djelatnika u slučaju ikakvih pitanja i zabrinutosti povezanih s rezultatima N2K© testiranja.

N2K© stremi najvišim standardima kvalitete i kontrolama točnosti rezultata, no kao i kod svih molekularno bioloških testiranja određeni uvjeti mogu utjecati na analizu i točnost rezultata. Takvi uvjeti uključuju (no nisu ograničeni na): degradaciju DNA/RNA patogena uzrokovanu vanjskim faktorima, mutaciju unutar patogena ili tehničku pogrešku. Nepravilni rezultati mogu biti prikazani kao lažno pozitivni ili lažno negativni rezultati. Lažno pozitivan rezultat znači da je detektiran patogen, koji u stvari nije prisutan. Lažno negativan rezultat znači da test nije uspio detektirati patogen koji je zapravo prisutan.

N2K© se odriče svake odgovornosti vezane uz netočnost rezultata uzrokovanih takvim uvjetima i neće biti odgovoran za neizravne, posljedične ili slučajne štete bilo koje vrste.

N2K© ne preuzima odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastupiti kao rezultat pogrešno uzetog uzorka ili kao rezultat nekih drugih okolnosti vezanih za provedeno testiranje.

S obzirom na određeno latentno razdoblje nakon inicijalne infekcije, postoji potreba za ponavljanjem ili višestrukim testiranjem u periodičnom razdoblju, koje može biti u rasponu od mjesečnog do godišnjeg, u slučajevima kada je latentna infekcija prisutna, ali je asimptomatska.

Za sve pritužbe koje Naručitelj napravi unutar ovih Uvjeta Korištenja, uključujući i pojmove unutar legalnih okvira, odgovornost N2K©-a je ograničena na iznos plaćen od strane Naručitelja ili u Naručiteljevo ime.

 

VII) Odricanje od jamstva

N2K© stremi pružanju usluga najviših razina kvaliteta, kontrole i pažnje, no N2K© ne može garantirati određene okolnosti u vezi svojih usluga, kao što je navedeno niže.

N2K© ne garantira da će pružene usluge odgovarati Naručiteljevim potrebama, biti pouzdane ili dostupne kada Naručitelj želi pristupiti usluzi. N2K© ne jamči da će rezultati dobiveni putem N2K© usluga biti točni ili pouzdani i da će kvaliteta pruženih usluga, informacije ili drugi dobiveni materijali od strane N2K©-a odgovarati Naručiteljevim očekivanjima.

S obzirom da se svim N2K© uslugama i rezultatima testiranja može pristupiti isključivo putem N2K© internog sustava koji zahtjeva online pristup, N2K© ne jamči da će usluge ili rezultati testiranja biti dostupni kada im Naručitelj želi pristupiti ili da će bilo koja komunikacija izvedena putem N2K© internog sustava ili bilo koja informacija ili sadržaj pruženi putem usluga biti sigurni.

Određeni uvjeti povezani s kvalitetom pružene usluge mogu biti zakonski uključeni u ove Uvjete Korištenja. Zakonski važeći uvjeti nisu uvršteni u ovaj dokument, ali su automatski važeći.

N2K© ne jamči da su online usluge sigurne od virusa ili drugih mogućih štetnih komponenata. N2K© nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je posljedica virusa ili drugih štetnih komponenata.

Naručitelju se savjetuje uvijek koristiti oprez prilikom dijeljenja svojih osobnih identifikacijskih podataka. N2K© nije dužan provoditi potvrdu identiteta ili provjeravati osobe koje koriste usluge, niti nadgledati korištenje usluga od strane drugih korisnika. Stoga, N2K© nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala kao posljedica Naručiteljeve interakcije s drugim korisnicima, za krađu identiteta ili bilo kakvu drugu zloupotrebu Naručiteljevog identiteta ili informacija.

N2K© ne kontrolira ili podupire bilo kakve postupke povezane s Naručiteljevim sudjelovanjem u uslugama i nije odgovoran za takve postupke.

N2K© ne može kontrolirati ponašanje Naručitelja, te stoga ne jamči točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg korisničkog sadržaja, i ne usvaja, podržava ili prihvaća odgovornost za ponašanje bilo kojeg korisnika ili za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjava Naručitelja.

 

VIII) Nadležni sud

Sve nastale nesporazume ili sporove N2K© i Naručitelj pokušat će riješiti sporazumno u duhu međusobne suradnje i dobre volje. Ukoliko sporazum nije moguće postići, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.