Uvjeti prodaje - Need 2 Know


Uvjeti prodaje


OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.2knowdiagnostics.com je trgovačko društvo InovaGen d.o.o. (dalje u tekstu: InovaGen). InovaGen putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem internet trgovine pod markom Need2Know (dalje u tekstu: N2K©). Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na domeni www.2knowdiagnostics.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Internet trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem N2K©-a je InovaGen d.o.o., Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb. Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod registracijskim brojem (MBS) 080927214 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 83135460750.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

InovaGen pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

InovaGen pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

InovaGen pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga N2K©-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje N2K©-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a InovaGen ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

N2K© se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.2knowdiagnostics.com. N2K© zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. N2K© će nastojati na web stranicama www.2knowdiagnostics.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu InovaGena za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i InovaGena, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem N2K©-a uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu InovaGena odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik N2K©-a.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik će dobiti naziv ili ime i aktivacijski ključ pod kojim će ostvarivati usluge te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojem aktivacijskom ključu i korisničkom broju. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog broja.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, InovaGen zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između InovaGena i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može sukladno Uvjetima korištenja usluga i proizvoda N2K© jednostrano raskinuti Ugovor bez navođenja razloga do trenutka primanja obavijesti o zaprimanju uzorka DNA u laboratorij o čemu će biti obavješten e-mailom. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Naručene Usluge Naručitelj može otkazati prije stizanja bioloških uzoraka koji se koriste u daljnjem testiranju u laboratorij, a najkasnije u roku od 7 dana od narudžbe nedvosmislenom izjavom poslanom putem internog sistema N2K© web stranice, u kojoj će navesti svoj Korisnički ID i Pristupni Ključ. N2K© tada Naručitelju vraća iznos uplaćenih sredstava umanjen za iznos troškova slanja Kompleta i iznos cijene Kompleta za uzimanje uzorka (35 kn) u roku od 15 radnih dana.

Nakon započinjanja DNA testiranja Naručitelj može zatražiti prestanak nedvosmislenom izjavom poslanom putem internog N2K© sustava, u kojoj će navesti svoj Korisnički ID i Pristupni Ključ, no povrat uplaćenih sredstava tada više nije moguć.

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena usluge, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@2knowdiagnostics.com ili na telefonski broj 01/618 2289 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

 

III) Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

 

IV) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene usluge može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

B) Plaćanje Paypal-om. Ovaj način plaćanja možete koristiti ako ste već registrirani PayPal korisnik. Ako odaberete PayPal kao način plaćanja za svoju narudžbu, biti ćete zatraženi da se prijavite putem PayPal-a tijekom postupka plaćanja kako biste potvrdili plaćanje.

AmericanExpress   Visa   Mastercard   Maestro   DinersClub  Discover

 

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

I) Izjava o sigurnosti

Plaćanje i autorizacija kreditnih kartica se odvija putem T-Com Pay Way sustava. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (“firewall”).

 

II) Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

N2K© se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. N2K© može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

N2K© će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga N2K©-a. N2K© prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe N2K©-a bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

N2K© prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. N2K© će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke N2K© će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

N2K© ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. N2K© za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

 

KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas N2K© u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte ili internog sustava obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge.